Wok A Way הקונספט החדש לאוכל המוקפץ.

Wok A Way : אוכל מוקפץ בהכנה מיידית – הקונספט החדש שכובש את ישראל.

דרושים זכיינים לרחבי הארץ.

לפרטים נוספים :

יוסי מלכה – מאגר הזכיינות הישראלי

050-8650031 \ משרד 052-3316258